parp
  Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech
informatyczne szkolenia.pl   Click to listen highlighted text! informatyczne szkolenia.pl Powered By GSpeech

+48 504 494 203

+42 683 68 66

Biuro czynne:

8:00 - 16:00

ul. Pabianicka 119/131

Łódź

OPEN

PIFS
OPEN


2.10/00079/2018

RIS
OPEN
 

 

Oszczędzaj! Rozwijaj swoją firmę! Szkol się z dofinansowaniem nawet do 80%

 

Projekt ,, Podmiotowy  System Finansowania usług rozwojowych”  to sposób dystrybucji środków pieniężnych przeznaczonych na wspieranie rozwoju sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorców i jego pracowników. Jest on oparty na podejściu popytowym.

W odróżnieniu od perspektywy finansowej 2007-2013, gdy Fundusze Europejskie przeważnie pokrywały koszty konkretnych pakietów szkoleniowych dla przedsiębiorców, obecnie będzie można samodzielnie wybierać szkolenia lub inne usługi rozwojowe ze specjalnej bazy zawierającej ofertę w największym stopniu odpowiadającą aktualnym potrzebom danej firmy. 

 

W wielu województwach na terenie Polski system już działa. W każdym z nich jednak na innych zasadach.

Warto zapoznać się z nimi szczegółowo i ZAOSZCZĘDZIĆ.

Poniżej szczegółowe dane dotyczące dofinansowania oraz lista województw, w których skorzystać można ze wsparcia - nawet 80% i do 100 tysięcy złotych na firmę. Projekt: Partnerstwo na rzecz rozwoju Dolnośląskich MMŚP i ich pracowników w ramach Podmiotowego Finansowania w woj. Dolnośląskim. 
Całkowita kwota dofinansowania: 36 996 022,79 zł 
Okres realizacji projektu: Od styczeń 2017 do 31.07.2019 roku 
Rekrutacja: Trwa od 23.02.2017 ! 
Maksymalne dofinansowanie na przedsiębiorstwo: 25 000,00 zł 
Maksymalne dofinansowanie udziału 1 pracownika w 1 usłudze: 5 000,00 zł 
Uwaga: przedsiębiorstwo może skorzystać tylko raz ze wsparcia w ramach projektu, oznacza to, że jedno przedsiębiorstwo może zrealizować jedną umowę o przyznaniu wsparcia !

Poziom dofinansowania ze względu na wielkość przedsiębiorstwa:

 • mikroprzedsiębiorstwa i małe przedsiębiorstwa - 70%
 • średnie przedsiębiorstwa - 50%

Możesz zwiększyć poziom dofinansowania, spełniając co najmniej jedno z następujących kryteriów:

 • 60% przedsiębiorcy z białego lub zielonego sektora, pracownicy wykonujący prace w białym i zielonym sektorze
 • 70% przedsiębiorstwa funkcjonujące w sektorach wpisujących się w inteligentne specjalizacje, przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu, gdy jest mikro lub małym przedsiębiorstwem,
 • 80% usługi rozwojowe prowadzące do zdobycia kwalifikacji lub polegające na walidacji (ustawa o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji); gdy w ramach umowy o udzielenie wsparcia uczestnikami usług rozwojowych będą w co najmniej 50% osoby z niepełnosprawnościami oraz/lub osoby powyżej 50 roku życia oraz/lub osoby o niskich kwalifikacjach

Operator: 
Agencja Rozwoju Regionalnego ARLEG S.A. (Lider Projektu) 
ul. Rataja 26, 59-220 Legnica 
tel. 76 862 27 77, e-mail: uslugirozwojowe@arleg.eu

Partnerzy Projektu: 
Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o. 
ul. Kotlarska 42, 50-151 Wrocław
tel. 71 344 02 86, e-mail: biuro@dawg.pl 

Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 
ul. 1 Maja 27; 58-500 Jelenia Góra 
tel. 75 752 75 00, e-mail: partnerstwo@karr.pl 

Agencja Rozwoju Regionalnego Agroreg S.A. 
ul. Kłodzka 27, 57-402 Nowa Ruda 
tel. 74 872 97 47, e-mail: bur@agroreg.com.pl 

Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 
ul. Krupnicza 13, 50-075 Wrocław 
tel. 71 797 04 00, e-mail: warr@warr.pl 

Dolnośląski Park Innowacji i Nauki S.A. 
ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 4, 52-326 Wrocław 
tel. 71 725 42 44, e-mail: biuroprojektu@dpin.pl

Przydatne linki:

Źródła: http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie/psf-wojewodztwo-dolnoslaskieProjekt:Podmiotowy System Finansowania w woj. Kujawsko – Pomorskim 
Całkowita kwota dofinansowania: 24 961 977,24 zł 
Okres realizacji projektu: Od II kwartału 2017 do 31.07.2019 roku
Termin uruchomienia Podmiotowego Systemu Finansowania: IV kwartał 2017 r.

Maksymalne dofinansowanie na przedsiębiorstwo:

 • mikroprzedsiębiorstwa - 10 000, 00 zł
 • małe przedsiębiorstwa - 20 000, 00 zł
 • średnie przedsiębiorstwa - 30 000, 00 zł

Maksymalne dofinansowanie udziału 1 pracownika w 1 usłudze:5 000,00 zł

Poziom dofinansowania ze względu na wielkość przedsiębiorstwa:

 • mikroprzedsiębiorstwa - 70%
 • małe przedsiębiorstwa - 60%
 • średnie przedsiębiorstwa - 50%

Możesz zwiększyć poziom dofinansowania, spełniając co najmniej jedno z następujących kryteriów:

 • + 10% jednakże nie więcej niż 80% pracownicy powyżej 50 roku życia;
 • + 10% jednakże nie więcej niż 80% pracownicy o niskich kwalifikacjach;
 • + 10% jednakże nie więcej niż 80% przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu;
 • + 10% jednakże nie więcej niż 80% usługi rozwojowe prowadzące do zdobycia kwalifikacji lub polegające na walidacji (ustawa o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji);

Operator:

Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. (Lider Projektu)
ul. Włocławska 167, 87-100 Toruń
tel. 56 699 54 89, e-mail: uslugirozwojowe@tarr.org.pl
strona internetowa: www.tarr.org.pl

Partnerzy Projektu:
Polskie Towarzystwo Ekonomiczne – Oddział w Bydgoszczy
ul. Długa 34, 85-034 Bydgoszcz
tel. 52 322 90 62, e-mail: uslugirozwojowe@pte.bydgoszcz.pl
strona internetowa: www.pte.bydgoszcz.pl

Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. 
ul. Sienkiewicza 38; 87-100 Toruń
tel. 56 475 62 90, e-mail: uslugirozwojowe@kpfp.org.pl
strona internetowa: www.kpfp.org.pl

Izba Przemysłowo-Handlowa w Toruniu
ul. Marii Skłodowskiej – Curie 41, 87-100 Toruń
tel. 56 658 62 90, e-mail: biuro@iph.torun.pl
strona internetowa: www.iph.torun.pl

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie
89-122 Minikowo 1
tel. 52 386 72 34, e-mail: uslugirozwojowe@kpodr.pl
strona internetowa: www.kpodr.pl

Źródła: http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie/psf-wojewodztwo-kujawsko-pomorskie/204-podstawowe-informacje-o-podmiotowym-systemie-finansowania-w-woj-kujawsko-pomorskimProjekt: Podmiotowy System Finansowania w woj. Lubelskie 
Całkowita kwota dofinansowania: 42 000 000,00 zł
Okres realizacji projektu: Od I kwartału 2017 do 31.07.2019 roku 
Rekrutacja: I Kwartał 2017 (termin nie wyznaczony) 
Maksymalne dofinansowanie na przedsiębiorstwo: 15 000,00 zł 
Maksymalne dofinansowanie na osobę: 5000,00 zł 
Maksymalne dofinansowanie udziału 1 pracownika w 1 usłudze: 5 000,00 zł 

Poziom dofinansowania ze względu na wielkość przedsiębiorstwa:

w przypadku pomocy de minimis:

 • mikroprzedsiębiorstwa - 75%
 • małe przedsiębiorstwa - 70 %
 • średnie przedsiębiorstwa - 60 %

w przypadku pomocy publicznej:

 • usługi szkoleniowe
 • mikro i małe przedsiębiorstwa - 70%
 • średnie przedsiębiorstwa - 60%
 • usługi doradcze - 50%

Możesz zwiększyć poziom dofinansowania, spełniając co najmniej jedno z następujących kryteriów:

 • 75% - przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu
 • 80% - przedsiębiorstwa działające w obszarze inteligentnych specjalizacji województwa; usługi rozwojowe prowadzące do zdobycia kwalifikacji; wsparcie dla osób znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy

Operator:

Lubelski Park Naukowo-Technologiczny
Tel.: (81) 531 85 48 lub 506 971 270 lub 506 965 042 lub 506 968 513
www: www.lpnt.pl
e-mail: uslugirozwojowe@lpnt.pl

Subregion puławski:
Fundacja Puławskie Centrum Przedsiębiorczości 
tel.: (81) 470 09 00 lub (81) 470 09 01 
www : http://www.fpcp.org.pl/ 
e-mail: fpcp@fpcp.org.pl

Subregion bialski i chełmsko-zamojski 
QS ZURICH Sp. z o. o. 
tel.: (22) 651 74 88 
http://www.qszurich.pl/ 
e-mail: biuro@qszurich.pl

Źródła: http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie/psf-wojewodztwo-lubelskie/201-podstawowe-informacje-o-podmiotowym-systemie-finansowania-w-woj-lubelskimProjekt: Podmiotowy System Finansowania w woj. Lubuskim 
Całkowita kwota dofinansowania: 15 000 000,00 zł 
Okres realizacji projektu: Od II / III kwartału 2017 do 31.07.2019 roku 
Rekrutacja: II/ III Kwartału 2017 (termin nie wyznaczony) 
Maksymalne dofinansowanie na przedsiębiorstwo: 35 000,00 zł 
Maksymalne dofinansowanie udziału 1 pracownika w 1 usłudze: 8 500,00 zł

Poziom dofinansowania ze względu na wielkość przedsiębiorstwa:

 • mikroprzedsiębiorstwa - 75%
 • małe przedsiębiorstwa - 70%
 • średnie przedsiębiorstwa - 60%

Możesz zwiększyć poziom dofinansowania, spełniając co najmniej jedno z następujących kryteriów:

 • mikroprzedsiębiorstwa + 5%
 • małe i średnie przedsiębiorstwa + 10 %
 • przedsiębiorstwa funkcjonujące w sektorach wpisujących się w inteligentne specjalizacje
 • przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu
 • usługi rozwojowe prowadzące do zdobycia kwalifikacji lub polegające na walidacji (ustawa o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji)

Operator:

Subregion gorzowski:
Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlową w Gorzowie Wielkopolskim
Adres: ul. Kazimierza Wielkiego
166-400 Gorzów Wielkopolski; 
strona internetowa: http://www.ziph.pl/
tel: +48 957390311;
e-mail: projekty@ziph.pl

Subregion zielonogórski:
Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna
Adres: ul. Sulechowska 1
65-022 Zielona Góra;
strona internetowa: http://www.region.zgora.pl/
tel. +48 683270504;
fax +48 68683253888;
e-mail agencja@region.zgora.pl

Źródła: http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie/psf-wojewodztwo-lubuskieProjekt: Podmiotowy System Finansowania w woj. Łódzkim

Całkowita kwota dofinansowania: 18 941 176,00 euro 
Okres realizacji projektu: Od II / III kwartału 2017 do 31.07.2019 roku 
Rekrutacja: II / III Kwartał 2017 (termin nie wyznaczony)

Maksymalne dofinansowanie udziału 1 pracownika w 1 usłudze:

 • 6 000 zł (z wkładem własnym przedsiębiorstwa)
 • 1 godzina usługi szkoleniowej - 60 zł
 • 1 godzina usługi doradczej - 120 zł
 • 1 godzina studiów podyplomowych - 20 zł

Wartość 1 bonu - 60 zł

Poziom dofinansowania ze względu na wielkość przedsiębiorstwa:

 • mikroprzedsiębiorstwa i małe przedsiębiorstwa - 80%
 • średnie przedsiębiorstwa - 70%

Możesz zwiększyć poziom dofinansowania, spełniając co najmniej jedno z następujących kryteriów:

 • + 10% jednakże nie więcej niż 80% Pracownicy powyżej 50 roku życia;
 • + 10% jednakże nie więcej niż 80% Pracownicy o niskich kwalifikacjach,
 • + 10% jednakże nie więcej niż 80% Przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu,
 • + 10% jednakże nie więcej niż 80% Przedsiębiorstwa z branż/sektorów strategicznych
 • + 10% jednakże nie więcej niż 80% Usługi rozwojowe prowadzące do zdobycia kwalifikacji, o których mowa w art. 2 pkt 8 Ustawy z dnia 22 grudnia 2015r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji lub polegających na walidacji, o której mowa w art. 2 pkt 22 tej Ustawy;

Operatorzy:

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.
ul. Ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 22 G
90-349 Łódź
https://strefarozwoju.lodz.pl/
info@strefarozwoju.lodz.pl

bezpłatna infolinia czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00 pod nr.: 800 801 321
Możliwość umówienia spotkania w regionie z mobilnym doradcą pod bezpłatnym numerem infolinii.

Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego
ul. Narutowicza 34
90-135 Łódź
infolinia: 42 208 93 11
http://larr.pl

HRP Group 
ul. Tymienieckiego 19A,
0-349 Łódź
+48 42 207 22 00
biuro@hrp.com.pl

Źródła: http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie/psf-wojewodztwo-lodzkieProjekt: Podmiotowy System Finansowania w woj. Małopolskim 
Całkowita kwota dofinansowania: 70 000 000,00 zł 
Okres realizacji projektu: Od II / III kwartału 2017 do 31.07.2019 roku 
Rekrutacja: II / III Kwartał 2017 (termin nie wyznaczony)

Maksymalne dofinansowanie udziału 1 pracownika w 1 usłudze:

 • samozatrudniony: 5 760, 00 zł
 • 1 - 3 pracowników: 8 640, 00 zł
 • 4 - 9 pracowników: 11 520, 00 zł
 • 10 - 19 pracowników: 17 280, 00 zł
 • 20 - 49 pracowników: 28 800, 00 zł
 • 50 - 99 pracowników: 51 840, 00 zł
 • 100 - 249 pracowników: 97 920, 00 zł
 • 1 godzina usługi szkoleniowej - 45 zł
 • 1 godzina usługi doradczej - 90 zł
 • Egzamin - bez limitu

Poziom dofinansowania ze względu na wielkość przedsiębiorstwa: 50% dla wszystkich przedsiębiorców

Możesz zwiększyć poziom dofinansowania, spełniając co najmniej jedno z następujących kryteriów:

 • 80% pracownicy powyżej 50 roku życia
 • 80% pracownicy o niskich kwalifikacjach
 • 80% pracownicy z niepełnosprawnościami
 • 80% przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu
 • 80% przedsiębiorstw z branż/sektorów wysokiego wzrostu
 • 80% usługi rozwojowe prowadzące do zdobycia kwalifikacji lub polegające na walidacji (ustawa o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji)

Operator:

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. Kordylewskiego 11
31-542 Kraków
tel: (12) 307 32 15
email: infolinia@mbon.pl
strona internetowa: www.mbon.pl

Źródła: http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie/psf-wojewodztwo-malopolskie/207-podstawowe-informacje-o-podmiotowym-systemie-finansowania-w-woj-malopolskimProjekt: Podmiotowy System Finansowania w woj. Opolskim
Całkowita kwota dofinansowania: 6 500 000,00 euro
Okres realizacji projektu: Od IV kwartału 2017 do 31.07.2019 roku
Rekrutacja: IV Kwartał 2017 (termin nie wyznaczony)

Maksymalne dofinansowanie udziału 1 pracownika w 1 usłudze:

 • mikroprzedsiębiorstwa – 10 500,00 zł
 • małe przedsiębiorstwa – 21 000,00 zł
 • średnie przedsiębiorstwa – 42 000,00 zł

Maksymalne dofinansowanie udziału 1 pracownika w 1 usłudze: 3 500,00 zł 
Poziom dofinansowania ze względu na wielkość przedsiębiorstwa: 80% - MSP działające w obszarze specjalizacji regionalnych.

Operator:

Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki

ul. Krakowska 38,

45-075 Opole

tel.: 77 403 36 00 fax.: 77 403 36 09

e-mail: szkolenia@ocrg.opolskie.pl

biuro@ocrg.opolskie.pl

Źródła: http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie/wojewodztwo-opolskieProjekt: Podmiotowy System Finansowania w woj. Podkarpackim 
Całkowita kwota dofinansowania: 20 690 400,00zł 
Okres realizacji projektu: Od I kwartału 2017 do 31.07.2019 roku 
Termin uruchomienia Podmiotowego Systemu Finansowania: III kwartał 2017 r.

Maksymalne dofinansowanie na przedsiębiorstwo:

 • mikro – 8 400, 00 zł
 • małe przedsiębiorstwa – 18 000, 00 zł
 • średnie przedsiębiorstwa – 30 000, 00 zł

Maksymalne dofinansowanie na osobę:

 • mikroprzedsiębiorstwa – 4 200,00 zł
 • małe przedsiębiorstwa – 3 600,00 zł
 • średnie przedsiębiorstwa – 3 000,00 zł

Maksymalne dofinansowanie udziału 1 pracownika w 1 usłudze:

 • mikroprzedsiębiorstwa – 4 200,00 zł
 • małe przedsiębiorstwa – 3 600,00 zł
 • średnie przedsiębiorstwa – 3 000,00 zł

Poziom dofinansowania ze względu na wielkość przedsiębiorstwa:

 • mikroprzedsiębiorstwa - 80%
 • małe przedsiębiorstwa - 70%
 • średnie przedsiębiorstwa - 60%

Możesz zwiększyć poziom dofinansowania, spełniając co najmniej jedno z następujących kryteriów:

 • 10% pracownicy powyżej 50 roku życia
 • 10% pracownicy o niskich kwalifikacjach,
 • 10% usługi rozwojowe prowadzące do zdobycia kwalifikacji lub polegające na walidacji (ustawa o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji)

Operatorzy:

w powiatach: rzeszowski grodzki, rzeszowski ziemski, dębicki, leżajski, łańcucki, ropczycko-sędziszowski
Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
tel: (17) 86 76 226 lub (17) 86 76 224
www.rarr.rzeszow.pl

w powiatach: krośnieński grodzki, krośnieński ziemski, jasielski, brzozowski, sanocki, leski, bieszczadzki, strzyżowski
Podkarpacka Izba Gospodarcza
tel: (13) 43 695 90 wew. 37 lub (13) 43 234 47 wew. 37
www.pigkrosno.pl

w powiatach: tarnobrzeski grodzki, tarnobrzeski ziemski, stalowowolski, mielecki, niżański, kolbuszowski
Stalowowolska Strefa Gospodarcza Sp. z o.o.
tel: 15 814 91 90
www.ststrefa.pl

Źródła: http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie/wojewodztwo-podkarpackie/208-podstawowe-informacje-o-podmiotowym-systemie-finansowania-w-woj-podkarpackimProjekt: Podmiotowy System Finansowania w woj. Podlaskim 
Całkowita kwota dofinansowania: 21 970 000,00 zł 
Okres realizacji projektu: Od 02.01.2017 do 31.07.2019 roku 
Rekrutacja: I Kwartału 2017 (termin nie wyznaczony) 
Maksymalne dofinansowanie na przedsiębiorstwo: 50 000,00 zł 
Maksymalne dofinansowanie na osobę: 10 000, 00 zł 
Maksymalne dofinansowanie udziału 1 pracownika w 1 usłudze: 5 000,00 zł 
Poziom dofinansowania ze względu na wielkość przedsiębiorstwa: 50% dla wszystkich przedsiębiorców

Możesz zwiększyć poziom dofinansowania, spełniając co najmniej jedno z następujących kryteriów:

 • 80% pracownicy powyżej 50 roku życia
 • 80% pracownicy o niskich kwalifikacjach
 • 80% pracownicy z niepełnosprawnościami
 • 80% przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu
 • 80% przedsiębiorcy, którzy uzyskali wsparcie w postaci analizy potrzeb rozwojowych lub planów rozwoju w ramach działania 2.2 PO WER
 • 80% usługi rozwojowe mające na celu zdobycie lub potwierdzenie kwalifikacji, o których mowa w art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji,
 • 80% przedsiębiorstwa funkcjonujące w sektorach wpisujących się w inteligentne specjalizacje, określone w dokumencie Plan rozwoju przedsiębiorczości w oparciu o inteligentne specjalizacje województwa podlaskiego na lata 2015-2020+

Operator: 
Wojewódzki Urząd Pracy 
psfpodlasie@wup.wrotapodlasia.pl 
Tel. 85/ 74 97 221

Źródła: http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie/wojewodztwo-podlaskieProjekt: Podmiotowy System Finansowania w woj. Śląskim 
Całkowita kwota dofinansowania: 425 683 642,87 zł 
Okres realizacji projektu: Od I kwartału 2017 do 31.07.2019 roku 
Rekrutacja: I Kwartału 2017 (termin nie wyznaczony) 
Maksymalne dofinansowanie na przedsiębiorstwo: 100 000,00 zł 
Maksymalne dofinansowanie na osobę:zmienna kwota przeliczeniowa

Poziom dofinansowania ze względu na wielkość przedsiębiorstwa:

 • mikroprzedsiębiorstwa - 80%
 • małe przedsiębiorstwa - 70%
 • średnie przedsiębiorstwa - 50%

Możesz zwiększyć poziom dofinansowania, spełniając co najmniej jedno z następujących kryteriów:

 • + 10% jednakże nie więcej niż 80% branże kluczowe dla rozwoju regionu
 • + 10% jednakże nie więcej niż 80% branże grupy o niskim poziomie koncentracji na poziomie województwa przy jednoczesnej dodatniej dynamice rozwoju
 • + 10% jednakże nie więcej niż 80% branże o potencjale do kreowania miejsc pracy
 • + 10% jednakże nie więcej niż 80% przedsiębiorcy, u których wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosi co najmniej 6%
 • + 10% jednakże nie więcej niż 80% przedsiębiorcy, u których wskaźnik zatrudnienia osób o niskich kwalifikacjach wynosi co najmniej 35,97%
 • + 10% jednakże nie więcej niż 80% przedsiębiorcy, u których wskaźnik zatrudnienia osób w wieku 50+ wynosi co najmniej 26,04%
 • + 10% jednakże nie więcej niż 80% usługa skierowana bezpośrednio do pracownika z grupy osób niepełnosprawnych
 • + 10% jednakże nie więcej niż 80% usługa skierowana bezpośrednio do pracownika z grupy osób 50+
 • + 10% jednakże nie więcej niż 80% usługa skierowana bezpośrednio do pracownika z grupy osób o niskich kwalifikacjach
 • + 10% jednakże nie więcej niż 80% usługa mająca na celu zdobycie lub potwierdzenie kwalifikacji (ZSK)

Operatorzy:

Fundusz Górnośląski Spółka Akcyjna nr tel. infolinia 32 72 85 700
email: bur@oddzial.fgsa.pl 
strona internetowa: www.bur.fgsa.pl
Facebook: www.facebook.com/burfgsapl

Centrum Szkoleniowo-Doradcze dr Piotr Kurnicki Spółka Komandytowa 
nr tel. 32 370 12 92 
email: dotacje@dr-kurnicki.eu 
strona internetowa: http://www.dr-kurnicki.eu/

Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie Spółka Akcyjna 
nr tel. 34 360 56 88, 34 360 57 47, 
email: arr@arr.czestochowa.pl 
strona internetowa: http://www.arr.czestochowa.pl/12-aktualnosci/aktualnosci-zwykle/748-z-sukcesem-dla-przedsiebiorcow

Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Gliwicach 
nr tel. 32 231 99 79, 
email: sekretariat@riph.com.pl
strona internetowa: http://www.riph.com.pl/start

Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach 
nr tel. 32 202 50 34, 
email: wst@wst.com.pl 
strona internetowa: http://www.wst.com.pl/

Źródła: http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie/wojewodztwo-slaskieProjekt: Podmiotowy System Finansowania w woj. Świętokrzyskim 
Całkowita kwota dofinansowania: 24 586 800,00 zł 
Okres realizacji projektu: Od I kwartał 2017 do 31.07.2019 roku 
Rekrutacja: I Kwartału 2017 (termin nie wyznaczony) 
Maksymalne dofinansowanie na przedsiębiorstwo: 60 000,00zł 
Maksymalne dofinansowanie udziału 1 pracownika w 1 usłudze:6 000,00 zł

Poziom dofinansowania ze względu na wielkość przedsiębiorstwa:

 • mikroprzedsiębiorstwa i małe przedsiębiorstwa - 80%
 • średnie przedsiębiorstwa - 50%

Możesz zwiększyć poziom dofinansowania, spełniając co najmniej jedno z następujących kryteriów:

 • 80 % pracownicy powyżej 50 roku życia
 • 80 % pracownicy o niskich kwalifikacjach
 • 80 % przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu
 • 80 % przedsiębiorstwa funkcjonujące w sektorach wpisujących się w inteligentne specjalizacje
 • 80 % przedsiębiorstwa prowadzące działalność w obszarach stanowiących inteligentne specjalizacje regionu,
 • 80 % przedsiębiorstwa prowadzące działalność w branżach o najwyższym potencjale do tworzenia nowych miejsc pracy
 • 80 % przedsiębiorstwa prowadzące działalność w sektorze określonym jako srebrny, biały lub zielony sektor
 • 80 % przedsiębiorcy, którzy uzyskali wsparcie w postaci analizy potrzeb rozwojowych lub planów rozwoju w ramach działania 2.2. PO WER
 • 80 % usługi rozwojowe prowadzące do zdobycia kwalifikacji lub polegające na walidacji (ustawa o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji)

Operator:

Subregion województwa świętokrzyskiego z wyłączeniem miast: Ostrowiec Świętokrzyski, Skarżysko Kamienna, Starachowice 
Lider:
Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o.
tel.: 41 343 29 10
e-mail: biuro@it.kielce.pl
www: http://it.kielce.pl

Partner:
Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej
tel.: 15 833 34 00
e-mail: fundacja@opiwpr.org.pl
www: http://opiwpr.org.pl/index.php/pl

Subregion województwa świętokrzyskiego obejmujący miasta: Ostrowiec Świętokrzyski, Skarżysko Kamienna, Starachowice
Staropolska Izba Przemysłowo - Handlowa
tel.: 41 368 02 78
e-mail: een@siph.com.pl
www: http://www.siph.com.pl

Źródła: http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie/wojewodztwo-swietokrzyskieProjekt: WA-MA FUR SYSTEM: Warmińsko-Mazurski System Finansowania Usług Rozwojowych. 

Całkowita kwota dofinansowania: 67 109 519,48 zł 
Okres realizacji projektu: Od grudnia 2016 do 31.07.2019 roku 
Rekrutacja: Trwa ! 
Maksymalne dofinansowanie na przedsiębiorstwo:70 000,00 zł

Poziom dofinansowania ze względu na wielkość przedsiębiorstwa:

 • mikroprzedsiębiorstwa i małe przedsiębiorstwa - 80%
 • średnie przedsiębiorstwa - 50%

Możesz zwiększyć poziom dofinansowania, spełniając co najmniej jedno z następujących kryteriów:

 • 80 % masz status mikro- lub małego przedsiębiorcy;
 • 80 % prowadzisz działalność przyczyniającą się do rozwoju inteligentnych specjalizacji województwa (województwie warmińsko-mazurskim to ekonomia wody, meblarstwo i żywność wysokiej jakości);
 • 80 % w pierwszej kolejności usługami rozwojowymi chcesz objąć własnych pracowników powyżej 50 roku życia lub pracowników o niskich kwalifikacjach;
 • 80 % prowadzisz przedsiębiorstwo wysokiego wzrostu (firma odnotowała wzrost przychodów ze sprzedaży lub zatrudnienia na poziomie większym niż 20% średniorocznie w okresie trzech kolejnych lat);
 • 80 % chcesz skorzystać z usługi rozwojowej prowadzącej do zdobycia kwalifikacji lub walidacji o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji

Operator: 
Subregion olsztyński:

 • Stowarzyszenie "Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka", tel. 55 248-10-91, strona www: screp.pl
 • Techpal Sp. z o.o., tel. 89 542-98-21, strona www: techpal.com.pl
 • Warmińsko-Mazurski Związek Pracodawców Prywatnych, tel. 89 523-55-60, www: wmzpp.org

Subregion elbląski:

 • Stowarzyszenie "Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka", tel. 55 248-10-91, strona www: screp.pl
 • Techpal Sp. z o.o., tel. 89 542-98-21, strona www: techpal.com.pl

Subregion ełcki:

 • Stowarzyszenie "Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka", tel. 55 248-10-91, strona www: screp.pl
 • Techpal Sp. z o.o., tel. 89 542-98-21, strona www: techpal.com.pl
 • Warmińsko-Mazurski Związek Pracodawców Prywatnych, tel. 89 523-55-60, strona www: wmzpp.org

Źródła:Projekt: Podmiotowy System Finansowania w woj. Wielkopolskim 
Całkowita kwota dofinansowania: 54 792 798,00 zł 
Okres realizacji projektu: Od I kwartał 2017 do 31.07.2019 roku 
Termin uruchomienia Podmiotowego Systemu Finansowania: I/II kwartał 2017 r.
Maksymalne dofinansowanie na przedsiębiorstwo: 100 000,00 zł 
Maksymalne dofinansowanie udziału 1 pracownika w 1 usłudze: 5 000,00 zł

Poziom dofinansowania ze względu na wielkość przedsiębiorstwa:

 • mikroprzedsiębiorstwa - 80%
 • małe przedsiębiorstwa - 70%
 • średnie przedsiębiorstwa - 50%

Możesz zwiększyć poziom dofinansowania, spełniając co najmniej jedno z następujących kryteriów:

 • +20% jednakże nie więcej niż maksymalnie 80% przedsiębiorstwa funkcjonujące w sektorach wpisujących się w inteligentne specjalizacje
 • +20% jednakże nie więcej niż maksymalnie 80% pracownicy powyżej 50 roku życia
 • +20% jednakże nie więcej niż maksymalnie 80% pracownicy o niskich kwalifikacjach
 • +20% jednakże nie więcej niż maksymalnie 80% usługi rozwojowe prowadzące do zdobycia kwalifikacji lub polegające na walidacji (ustawa o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji)

Operator:

Źródła: http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie/wojewodztwo-wielkopolskie/198-podstawowe-informacje-o-podmiotowym-systemie-finansowania-w-woj-wielkopolskimProjekt: Podmiotowy System Finansowania w woj. Zachodniopomorskim 
Całkowita kwota dofinansowania: 54 000 000,00 zł 
Okres realizacji projektu: Od II kwartału 2017 do 31.07.2019 roku 
Termin uruchomienia Podmiotowego Systemu Finansowania: III kwartał 2017 r.

Maksymalne dofinansowanie na przedsiębiorstwo:

 • mikroprzedsiębiorstwa - 15 000,00 zł
 • małe przedsiębiorstwa - 75 000,00 zł
 • średnie przedsiębiorstwa - 400 000,00 zł

Maksymalne dofinansowanie udziału 1 pracownika w 1 usłudze: 5 000,00 zł 
Poziom dofinansowania ze względu na wielkość przedsiębiorstwa: 50% dla wszystkich przedsiębiorców

Możesz zwiększyć poziom dofinansowania, spełniając co najmniej jedno z następujących kryteriów:

 • 70% usługi rozwojowe prowadzące do zdobycia kwalifikacji lub polegające na walidacji (ustawa o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji); przedsiębiorcy, którzy uzyskali wsparcie w postaci analizy potrzeb rozwojowych lub planów rozwoju w ramach Działania 2.2 PO WER
 • 80 % pracownicy powyżej 50 roku życia; przedsiębiorstwa funkcjonujące w sektorach wpisujących się w inteligentne specjalizacje; przedsiębiorcy ze Specjalnej Strefy Włączenia w województwie zachodniopomorskim

Operatorzy:

Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. Św. Ducha 2, 70-205 Szczecin
tel: (91) 432 93 03 fax: (91) 488 26 26
email: uslugirozwojowe@zarr.com.pl
www.zarr.com.pl

Polska Fundacja Przedsiębiorczości
ul. Monte Cassino 32, 70-466 Szczecin
tel: (91) 312 92 06; (91) 312 92 07; (91) 312 92 34

Oddział w Koszalinie:
ul. Partyzantów 17, 75-411 Koszalin
tel/fax (94) 340 70 35, 784 689 616

Oddział w Wałczu:
ul. Południowa 10 B, 78-600 Wałcz
tel/fax (67) 25 83 086
email: fur@fur.pfp.com.pl
www.fur.pfp.com.pl

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. Przemysłowa 8, 75-216 Koszalin
tel: (94) 341 63 30 fax: (94) 341 60 88
email: b.gorecka@karrsa.pl / m.skiba@karrsa.pl / l.drazkiewicz@karrsa.pl
www.karrsa.pl

Biuro w Szczecinie: 
Budynek Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia Rozwoju Gospodarczego 
ul. Kolumba 86, 70-035 Szczecin, pok. 233 
email: m.gajewska@karrsa.pl

Źródła: http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie/wojewodztwo-zachodniopomorskie

Jednocześnie informujemy, że nasza oferta w Bazie Usług Rozwojowych  skrojona jest na miarę potrzeb operatora w województwie łódzkim. Działamy na terenie ościennych województw i w razie potrzeby dostosujemy ofertę do wymagań operatorów z innych województw.

Formularz kontaktowy Szkolenia Finansowane

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie plików cookies, prosimy opuść stronę lub zablokuj takie pliki w ustawieniach swojej przeglądarki Polityka prywatności.

  
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech